Geri Git   ForumSinsi - 2006 Yılından Beri > Genel Kültür & Serbest Forum > ForumSinsi Ansiklopedisi

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
aksaray, çelebinin, evliya, seyahatnâmeinde

Aksaray (İl) Evliya Çelebi'nin Seyahatnâme'sinde Aksaray

Eski 08-20-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Aksaray (İl) Evliya Çelebi'nin Seyahatnâme'sinde Aksaray
Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde Aksaray


17 yüzyıl Evliya Çelebi'nin kaleminden kayda geçen bilgiler:

Bor kalesinden Aksaray'a gitmemiz

İlk durağımız Ortaköy oldu Aksaray Sancağı'nda yüzelli akçe payesiyle ayrı bir kazadır Geniş ve ürünü bol bir kaza olup bağ, bahçe, cami ve mescidi olan gelişmiş bir köydür Bu köye bağlı otuzaltı adet nahiye köyleri vardır Buradan kuzey tarafa doğru gidip köylerden geçtik Bir menzilde Harvadalı Köyü'ne geldik Burası da meyvesi bol, verimli, güzel, hanı, hamamı ve camii olan bir Müslüman köyüdür Aksaray nahiyeleri köylerindendir Buradan da kuzeye doğru giderek Aksaray şehri vardır

Beyaz Saray

Bu şehrin Şem'un Safa'nın isteği ile yapıldığını söylerler Hükümdardan hükümdara geçtikten sonra Herakl adlı kralın oğlu Helena'nın elinde iken, adı geçen kral, Arap kavminin üzerine sefer açmıştır Binlerce pis askeri ile Şam üzerine giderken, Safraz denilen yerde yenilgiye uğramış ve kendisi de ölmüştür Yerine, oğlu Mikale kıral olmuştur Sonra bununda elinden Melik Mesud'un oğlu İzzeddin Kılıç Arslan 569 tarihinde burayı almıştır Fetihten sonra bu şehirde nice büyük evliya oturduklarından, bu şehre birçok tarihçiler "Salihler yeri" demişlerdir

Aksaray denmesinin sebebi de şudur

Kılıç Arslan'ın taht merkezi olması dolayısı ile ona büyük bir saray yaparlar Saray giriş kapısının sağında ve solunda tunçtan iki adet heybetli arslan heykeli varmış Bu saraya bir kötülük yapılmak istense, yapmak isteyen kişi, bu arslanların ağızlarından saçtığı kıvılcımlardan helak olurmuş Bu saray uzaktan bembeyaz göründüğünden, bulunduğu şehire de Aksaray demişler Rumlar bu şehre halen Pegahelna derler

Şehir, sonra Karamanoğlu Yakub Bey'in eline geçmiş ve ondan da Yıldırım Beyazıt Han'ın eline geçmiştir Halen Osmanlı Devleti'nin elinde olup, Gazi Süleyman Han kaydı üzere Karaman Eyaleti'nde sancakbeyi merkezidir Kanun üzere, yılda beyine yirmi kese gelir olur Beşyüz askere sahip bir tuğlu mirlivadır Alaybeyisi, çeribaşısı ve yüzbaşısı vardır Kanun üzere cebeliler ile bin askeri olur Yüzelli akçelik şerif kazadır Kadısına senede beş kese gelir olur Müftüsü, nakbi, kethüda yeri, yeniçeri serdarı, kale dizdarı, muhtesibi, şehir subaşısı, ayan ve eşrafı, saygın zatları vardır

Aksaray Kalesi

Geniş bir alanda, büyük bir ırmak kenarında dört köşeli, taş yapılı, sağlam yapılı bir kaledir Şehrin ortasında yapılmıştır Burç ve kuleleri çok yüksek değildir Bütün burçları, dişleri ve bedenleri ile mazgal delikleri, hesaplı olarak düzenlenmiş kuleleri hep birbirine bakar Kuşatma sırasında, her kulenin güçlü savaşcıları tüfek ile kuleleri korurlar Hisarları tarafında beş kapısı vardır Küçükkapı batıya bakar Demirkapı kıbleye açılır Keçikapısı da kıbleye doğru açılır Ereğlikapısı güneye doğru, Konyakapısı da batı tarafına açılır Bu kapıların nöbetçileri, vergi alan muhtesib kimselerdir Kale içinde isyancılar zamanında buğday saklamak için ambar yapılmıştır Cephaneliği yoktur Ramazan ayında ve başka şenliklerde atılan büyük topları vardır

Camileri


Karamanoğlu İbrahimbey Camii(Ulu Camii)


Eski bir ibadet yeridir Dört kemer üzerine kargir kubbeli bir camidir Cami içinde oniki adet sütun ile iki adet sanat eseri kapı vardır Minberi, müezzinler yeri sade ve güzeldir Yuvarlak minaresi camiden uzak olup, cami kubbeleri kireçle örtülüdür


Şeyh Hamid Veli Camii


Şeyhler Mahallesi'nde, kubbeli, bir minareli camidir


Debbağlar Camii


Kireçle yapılmış, cemaati bol bir camidir


El-Hac Seyyid Hasanefendi Camii


Başköprü yanında güzel bir camidir bunlardan başka doksansekiz adet mescidi vardır

Medreseleri


Yılancık Medresesi


eski bir yapıdır


Sulu Medrese


çeşitli bilimler yeridir


Karamanoğlu Camii Medresesi


bu medresenin öğrencilerine ve hocalarına vakıf tarafından aydan aya aylık ve erzakları verilir Ayrıca parasız görev yapan dersiamları da vardır Halkı fıkıhçı olup feraiz ilmini atalarından beri okuya gelmişlerdir


Bu şehirde özel Kur'an okulları yoktur Fakat Kur'an hafızları pek çoktur Şehir onyedinci örfi iklimdedir Ortasından akan Uluırmak, imareleri sulayıp Alaaddin köprüsünden geçer Bursa gibi her evden su akar

Ziyaret yerleri

Bu şehirde yedi binden fazla büyük evliyanın yattığı söylenmektedir "Dar'ül-ervah" denilen bu yere nice defalar nur inmiştir Üzüntülü olan bir kimse burayı ziyaret etse üzüntüsü gider


Şeyh Hamid Veli; Rum diyarı irfan ehlinin başıdır Üstü açık bir kubbede medfûndur Çoğunlukla saralı kimseler ziyaret ederler Buna yakın

Şeyh Kemal Sultan olgunluk yolunda tamama ermiş büyük bir zattır Bunun yanında

Şeyh Pertevi Sultan, Yesev tarihinde yahşi bir erdir

Kırkkızlar; çoğunlukla kadınlar ziyaret ederler

Şeyh Necmeddin Kibri,

Bedreddin Sultan Veli,

Hımarlı Dede Sultan şehir içindedir

Şeyh Gaznev Sultan ve

Şeyh Hakk bin Şeyh Hamid Veli:El-hac Bayram Veli öğrencilerinden olup, Ankara'da ledün ilmini tamamlayıp Aksaray'da Bayram tarikatinde öncü olmuştur

Şeyh Butak, Taşpazarı Mahallesi'nde medfûn olup gönül erbabının ziyaret yeridir Cennetderesi semtinde Çelebilik ziyareti ve bunun üst yanında Hızırlık ziyareti vardır *Kılıç Arslan Sultan'ın kabirleri de Hızırlık ziyaretgahındadır Bu Hızırlık'a yakın

Şeyh Hamza, Bayrami tarikatinin büyük zatlarındandır Bir de

Şeyh Hızır Efendi ziyareti vardır


Aksaray'dan bir menzilde Sarıatlı Köyü'ne, oradan Ürgüp kazası içindeki Dübani'ye geldik Halkı Müslümandır Oradan Muşkara'ya ve sonra da Kayseri Kalesi'ne geldik(Evliya Çelebi-Seyahatname)


Kaynak : Wikipedia

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Aksaray (İl) Evliya Çelebi'nin Seyahatnâme'sinde Aksaray

Eski 03-13-2018   #2
Kayıtsız
Icon1861

Cevap : Aksaray (İl) Evliya Çelebi'nin Seyahatnâme'sinde Aksarayoh my god
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


forumsinsi.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
ForumSinsi.com hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.